تمامی دوره‌های آموزشی قابل اجرا توسط مجتمع دانشگاهی پدافند غیرعامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر دارای مجوز به شماره ۳۱۹۹۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ از سازمان اداری و استخدامی کشور است و بر اساس تبصره ذیل ماده (۵۹) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرائی می‌توانند با دانشگاه‌هایی که دارای شرایط خاصی هستند از جمله دانشگاه صنعتی مالک اشتر که دارای مجوز قطعی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (شورای آموزش عالی) است انعقاد قرارداد نمایند.