با تشکیل سازمان پدافند غیر عامل کشور در سال 1382 و اقدام و پیگیری‌های لازم و مستمر خلاءهای قانونی موجود، به تدریج توسط مجلس شورای اسلامی با درج چندین ماده قانونی در حوزه پدافند غیر عامل در برنامه های پنج ساله چهارم و پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی نظام (توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام) به شرح ذیل وضع گردید، توضیح اینکه با عنایت به اهمیت پدافند غیرعامل و نقش و جایگاه آن در افزایش اقتدار و امنیت ملی و حفظ زیر ساخت های حیاتی، حساس و مهم و اداره کشور در شرایط بحران ناشی از جنگ و سیال بودن و تغییر سریع ماهیت تهدیدات فراروی، خلأ های موجود قانونی می بایست همواره مورد توجه مسئولین محترم مجلس شورای اسلامی، دولت محترم و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرارگرفته و با طرح و تدوین قوانین جامع، سازمان پدافند غیر عامل کشور را کماکان در محقق‌سازی اهداف، راهبردها و سیاست‌های تعریف شده یاری و حمایت نمایند.

اهم قوانین بالا دستی موجود به شرح ذیل می باشند:

 1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2. چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1505
3. سیاست های کلی نظام در حوزه خود کفایی دفاعی و امنیتی 
4. بند 11 ماده 121 قانون برنامه 4 ساله چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران
5. مواد 198، 199، 201 (بند ک)، 215 و 231 قانون برنامه 5 ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران
6. بند 10 ماده (1) سند ملی آمایش سرزمین
7. اساسنامه سازمان پدافند غیر عامل کشور 
8. سیاست‌های کلی نظام در حوزه پدافند غیرعامل (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)