به‌منظور برگزاری دوره‌ها جهت شرکت‌های مهندسی مشاور، شرکت متقاضی بایستی از طریق سازمان پدافند غیرعامل کشور به این دانشگاه معرفی گردد.

ردیف عنوان دوره نوع دوره مدت زمان پیشنهادی (ساعت)
1 دوره‏‏‌های تخصصی مهندسی آب تخصصی 20
2 دوره‌های تخصصی حوزه معماری و شهرسازی تخصصی 20
3 دوره‌های تخصصی حوزه راه و ترابری (فرودگاه‌ها) تخصصی 20