کسب، تولید و اشاعه­‌ی دانش و فناوری از طریق آموزش، پژوهش و طراحی و تنظیم معیارها، دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های فنی در حوزه مهندسی پدافند غیرعامل، آمایش دفاعی و فراهم ساختن شرایط دستیابی به اطلاعات مکانی و جغرافیایی جهت پیشگیری، آمادگی و کاهش آسیب­‌پذیری­‌ها در مقابل تهدیدات، علیه زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم کشور از مأموریت‌­های مجتمع دانشگاهی پدافند غیرعامل است.