دوره‌های جدید تدوین شدند.
1400-04-16
دوره‌های جدید تدوین شدند.

عناوین دوره‌های تازه تدوین شده به صورت زیر هستند:

ردیف عنوان دوره نوع دوره مدت زمان پیشنهادی
 (ساعت)
1 پدافند شیمیایی تخصصی 4-8
2 پدافند غیرعامل در ایستگاه‌های مترو تخصصی 4-8
3 آشنایی با ارزیابی پروژه‌های پدافند غیرعامل بر اساس شرح خدمات  تخصصی 4-8
4 آشنایی با سامانه فرماندهی حادثه و عملیاتی‌سازی آن تخصصی 4-8
5 حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و مبانی تاب‌آوری در زیرساخت انرژی تخصصی 4-8