آغاز اولین دوره پودمانی دکتری در رشته مدیریت مهندسی دفاعی
1400-04-01
آغاز اولین دوره پودمانی دکتری در رشته مدیریت مهندسی دفاعی

اولین دوره پودمانی سطح (7 و 8) معادل دکتری در رشته مدیریت مهندسی دفاعی توسط مجتمع دانشگاهی پدافند غیرعامل از 30 خرداد ماه سال جاری آغاز شده است.