تدوین دوره تخصصی پدافند غیرعامل زیستی برای اجرا در سراسر کشور
1400-03-31
تدوین دوره تخصصی پدافند غیرعامل زیستی برای اجرا در سراسر کشور

محتوای آموزشی دوره تخصصی پدافند غیرعامل زیستی در قالب 9 سرفصل زیر تدوین شده است و از ماه آینده در 30 ساعت در سراسر کشور قابل اجراست.

اهداف آموزشی:

1

کمک به ارتقاء مصونیت و آمادگی حداکثری کشوری در برابر وقوع تهدیدات زیستی

2

افزایش مهارت مدیران و کارکنان سازمان‌ها برای ارائه خدمات در شرایط پاندمی

3

آشنایی با مفاهیم و اصول پدافند زیستی همراه با آیین‌نامه‌ها و قوانین مرتبط

4

آشنایی با اصول اپیدمولوژی، قرنطینه و بهداشت فردی و حرفه‌ای

5

آشنایی با فناوری‌های نوین در حوزه آشکارسازی و مقابله در برابر تهدید زیستی

6

آشنایی با مدیریت بحران پس از وقوع بحران زیستی


 سرفصل‌های آموزشی:

1

آشنایی با مبانی پدافند زیستی همچون حوزه تهدیدات زیستی، چرخه زیستی و ...

3 ساعت

2

آشنایی با آیین‌نامه‌ها، سیاست‌ها و قوانین حوزه پدافندی زیستی همچون آیین‌نامه مرزبانی زیستی، پدافند زیستی در حوزه ژنتیک و ...

3 ساعت

3

آشنایی با اصول اپیدمولوژی

3 ساعت

4

شناخت فناوری‌ها و تجهیزات آشکارسازی و رفع آلودگی موجود در حوزه‌های پدافند زیستی

3 ساعت

5

شناخت اصول بهداشت فردی، حرفه‌ای در مواجهه با شرایط پاندمی

3 ساعت

6

آشنایی با دستورالعمل‌ها و اصول قرنطینه

3 ساعت

7

ارائه درس‌آموخته‌های رزمایش‌های پدافند زیستی در کشور

3 ساعت

8

مدیریت راهبردی پدافند زیستی متناسب با رویکرد سازمانی در مواجهه با تهدیدات زیستی نوین و بیماری‌های نوظهور

3 ساعت

9

برگزاری کارگاه سناریونویسی

3 ساعت