پایگاه الکترونیکی دوره‌های آموزشی مجتمع دانشگاهی پدافند غیرعامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر افتتاح شد.
1400-03-25

پایگاه الکترونیکی دوره‌های آموزشی مجتمع دانشگاهی پدافند غیرعامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر افتتاح شد.