1. دوره مهارت افزایی سامانه فرماندهی صحنه حادثه (ICS)
جهت تبیین سامانه برای متخصصان و مدیران دوره مهارت افزایی سامانه فرماندهی صحنه حادثه (ICS) برای ۲۵ نفر از مدیران و متخصصان بندری در مرکز آموزش بنادر و دریانوردی ارومیه توسط اساتید مجتمع دانشگاهی پدافند غیرعامل برگزار گردید.
2. اولین دوره آموزشی ارزیابان پدافند غیرعامل بنادر
مجتمع دانشگاهی پدافند غیرعامل با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی کشور
برگزار می نماید.
3. دوره جدید امنیت مواد غذایی تدوین شد.
دوره آموزشی امنیت مواد غذایی به لیست دوره‌ها اضافه شد.
4. دوره‌های جدید تدوین شدند.
این دوره‌ها در ۵ عنوان جدید تدوین و قابل اجرا هستند.
5. آغاز اولین دوره پودمانی دکتری در رشته مدیریت مهندسی دفاعی
اولین دوره پودمانی دکتری در رشته مدیریت مهندسی دفاعی در مجتمع دانشگاهی پدافند غیرعامل برگزار شده است.
6. تدوین دوره تخصصی پدافند غیرعامل زیستی برای اجرا در سراسر کشور
محتوای آموزشی دوره تخصصی پدافند غیرعامل زیستی در قالب ۹ سرفصل تدوین شده است و ...
7. پایگاه الکترونیکی دوره‌های آموزشی مجتمع دانشگاهی پدافند غیرعامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر افتتاح شد.