به‌منظور حفاظت از تمامیت ارضی، استقلال و تأمین امنیت کشور که خود دارای ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... است و همچنین پیش‌بینی بحران‌ها و رویدادها و پس‌ازآن برنامه‌ریزی برای مقابله با هریک، نیازمند اتخاذ راهبردهای صحیح مبتنی بر دانش و تجربه مرتبط هست. ارائه آموزش‌های عمومی و تخصصی کوتاه‌مدت در سطح کشور یکی از مهم‌ترین راهبردهای اتخاذشده در مجتمع دانشگاهی پدافند غیرعامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر می‌باشد.